Η Mentoring ανέλαβε το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και Γενικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης», το οποίο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής και οργανωτικής αποτελεσματικότητας του Νοσοκομείου. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και της διαδικασίας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες.

Στο πλαίσιο του έργου παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ωρίμανσης του Φακέλου Πράξης
  • Κατάρτιση και Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης για τη δημοπράτηση ενταγμένων έργων

Το πλέγμα των υπηρεσιών θα κατευθυνθεί σε ένα σύνολο 6 έργων, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υποδομών και δομών υγείας που θα προσδώσουν αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.