Η MENTORING Α.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας και την παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών για Πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, για τέσσερις Φορείς πολιτισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι και πιστοποιήθηκαν επιτυχώς.

 

Η Εθνική Πινακοθήκη–Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης–Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών–Ίδρυμα Βούρου–Ευταξία και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης αποτελούν αναγνωρισμένους πολιτιστικούς φορείς διεθνούς εμβέλειας. Με την ολοκλήρωση του έργου της MENTORING Α.Ε., οι τέσσερις φορείς απέκτησαν τη δυνατότητα άντλησης και αποτελεσματικής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία θα συνδράμουν στην ενίσχυση του σημαντικού έργου τους.