Η MENTORING AE συμμετείχε στην ημερίδα διαβούλευσης που διοργάνωσε ο ΕΛΟΤ στις 22 και 23 Δεκεμβρίου 2008 στο DIVANI ACROPOLIS, ενόψει της έκδοσης του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 1429.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των στελεχών του ΕΛΟΤ, της MENTORING AE και άλλων εταιρειών-μελών του ΣΕΣΜΑ, σχετικά με το σχεδιασμό, τη θέση σε εφαρμογή και διάδοση των συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Η MENTORING AE συμμετείχε επίσης σε ανάλογη ημερίδα που διοργάνωσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ», στο πλαίσιο της προσπάθειας για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των Δυνητικών Δικαιούχων του ΕΣΠΑ.