Ημερίδα για το Δ’ ΚΠΣ με τίτλο «Ευκαιρίες χρηματοδότησης & ανάπτυξης που δεν μπορούν να περιμένουν» διοργανώθηκε στο Αίγιο με σκοπό την ενημέρωση των παραγωγικών φορέων και των επιχειρήσεων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Εισηγητές στην ημερίδα ήταν, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιώργος Κρικέλας, Δ/νων Σύμβουλος της MENTORING AE, ο κ.Στέλιος Χαριτάκης, Γενικός Δ/ντης της MENTORING AE, ο κ.Αλ.Παπαρσένος, Γενικός Διευθυντής του ΤΕΜΠΜΕ κ.α.