Ημερίδα για την Ολοκλήρωση Έργων του Γ’ ΚΠΣ (Αθήνα, 15.1.08)

Η MENTORING AE συμμετείχε στην ημερίδα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ με θέμα «Οδηγίες προετοιμασίας κλεισίματος έργων Γ’ ΚΠΣ – Νέοι Κανονισμοί 2007-2013», που διοργανώθηκε στo Divani Caravel Hotel με σκοπό την ενημέρωση των των φορέων που υλοποιούν έργα στο ΕΠ ΚτΠ για το θεσμικό πλαίσιο, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες εφαρμογής των προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Εισηγητές στην ημερίδα ήταν οι κ.κ. Κ. Κουκολιάς, Εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής για το Γ΄ ΚΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Δ. Σουσούνης,  Εκπρόσωπος της ΕΥ Αρχή Πληρωμής , Α. Αθανασίου και Ε. Κυριακίδου, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επ. Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ κ.α.


Προηγούμενα έτη

2007

2006

2005

2004