Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών

Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση εταιρείες που θα διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό (49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες Μετακόμισης). Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 25% έως και 70% και ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 180.000€. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι από 20/02/2012 έως και τις 20/03/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..

Digi Mobile

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc, για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα 15 εκ. €. Το ποσοστό επιδότησης είναι 70% και ο προϋπολογισμός της πρότασης μπορεί να είναι μέχρι και 10.000€. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά για την Περιφέρεια Αττικής στις 03/02/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ICT 4 GROWTH

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 300.000€ έως και 5.000.000€ και μέχρι 20.000.000€ υπό ειδικές προϋποθέσεις. Το ποσοστό επιδότησης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία υλοποιείται η κάθε επένδυση. Αναμένεται η οριστικοποίηση και η προκήρυξη του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..

Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Ολοκληρώθηκε στις 23/01/2012 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση “Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων”.

Το Μέτρο 123 Α «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται μέσω της δράσης και προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 150.000.000,00€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται μεταξύ 100.000€ και 10.000.000€. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει και το 65% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστεεδώ..

Εναλλακτικός Τουρισμός

Ολοκληρώθηκε στις 31/01/2012 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση “Εναλλακτικός Τουρισμός”.
Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» και προέρχεται από Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 20.000.000,00€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται μεταξύ 15.000€ και 400.000€. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Ολοκληρώθηκε στις 01/11/2011 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”.

Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία ευρηματική / πρωτότυπη ιδέα, σε επιχειρηματική καινοτομία. Δεύτερος στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις), οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ευρηματικών και πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους, ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..

Εξωστρέφεια

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» τη Δευτέρα 14/6 στις 24.00 (έπειτα από ολιγόωρη παράταση). Η υποβολή των φυσικών φακέλων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. Συνολικά υποβλήθηκαν 828 επενδυτικές προτάσεις στις οποίες αντιστοιχεί Προϋπολογισμός συνολικού ύψους 127.625.749,70€ και Συνολική Δημόσια Δαπάνη που αντιστοιχεί σε 58.132.609,41€.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάχθηκαν 746 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 98,13 εκατ. Ευρώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ…

Digi retail

Ολοκληρώθηκε στις 21/3/2011 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail», με υψηλή συμμετοχή επιχειρήσεων από ολόκληρη την Ελλάδα.

Η δράση αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 4.450 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού195,88 εκατ. €, από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 44.019€. Η συνολικώς ζητηθείσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) που αντιστοιχεί στα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε114,56 εκατ. €.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..

Digi content

Ολοκληρώθηκε στις 28/1/2011 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Digi content».

Η δράση digi-content απευθύνεται στην βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου, για τη δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών.

Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις: 1. Τις προϋποθέσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ψηφιοποίησης περιεχομένου και ηλεκτρονικής διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια, 2. τις συνθήκες δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών ευρυζωνικού περιεχομένου και τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης αναφορικά με το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..

Πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής άνω των 50 ατόμων (ΟΑΕΔ)

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω». Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ. Ο προϋπολογισμός των εγκριθέντων αιτήσεων φθάνει τα 109.961.672 ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι από τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι περίπου 48.500 άτομα. Η Mentoring A.E. συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με υψηλό ποσοστό έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..