Μέχρι τις 20/12/2010 παρατάθηκε το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» το οποίο αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και τις παραγωγικές τους μονάδες.

Αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθούν επίσημα τα παρακάτω προγράμματα:

 

  • Πράσινος Τουρισμός: αφορά στην επιδότηση τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να προβούν σε ενέργειες προστασίας περιβάλλοντος , όπως π.χ. ενέργειες εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας.
  • Digi retail: η δράση θα επιδοτήσει επιχειρήσεις του λιανεμποριου προκειμένου να προχωρήσουν σε ενέργειες που θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής.
  • Digi content: στόχος της δράσης είναι οι εταιρείες που θα ενισχυθούν να δημιουργήσουν Ελληνικό Ευρυζωνικό (δυναμικό/πλούσιο) Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά και να ενισχύσει τον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης.
  • Digital value: η δράση θα επιδοτήσει επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα όπως στον κλάδο της υγείας, του τουρισμού, της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας κ.α.
  • Δράση ΟΑΕΔ «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης»: η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων με στόχο την ανταπόκριση τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πράσινος Τουρισμός
Digi retail
Digi content
Digital value
Δράση ΟΑΕΔ

Ανοιχτό παραμένει το πρόγραμμα «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων – DIGI LODGE» από την Ψηφιακή Σύγκλιση, για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Digi lodge