Η εταιρεία «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.»* την τελευταία διετία βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επέλεξε ως στρατηγικό συνεργάτη την MentoringA.E., για να υποστηρίξει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της τριετίας 2011-2013.

Αντικείμενο του έργου ήταν η επικαιροποίηση του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας, με απώτερο στόχο τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας για την επόμενη τριετία και το σχεδιασμό των ενεργειών που θα της επιτρέψουν να διατηρήσει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά.

Το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο αναλύει 4 περιοχές που καλύπτουν κρίσιμες παραμέτρους της εταιρικής δομής και δραστηριότητας:

i. Οργάνωση και Λειτουργία

ii. Εμπορική Πολιτική

iii. Ανθρώπινο Δυναμικό

iv. Φυσικές & Τεχνολογικές Υποδομές.

Η επικαιροποίησή του εξελίχθηκε σε τρία στάδια:

i. Αποτύπωση των εξελίξεων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

ii. Αξιολόγηση και επανακαθορισμός ενεργειών που υποστηρίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους (actionplan)

iii.  Επικαιροποίηση του Χρηματοοικονομικού Σχεδίου (financial plan) της εταιρείας για την τετραετία 2012-2015

Το έργο υλοποιήθηκε με επιτυχία από Ομάδα Συμβούλων της MENTORING A.E., σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τα στελέχη της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 

* Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ είναι θυγατρική των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ και προσφέρει υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier services). Ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα διαθέτει 26 καταστήματα, 52 πρακτορεία και 3 κέντρα διαλογής ενώ απασχολεί 739 άτομα προσωπικό. Βρίσκεται στην 4η θέση της αγοράς, διατηρώντας τη δυναμική και κερδοφόρα ανάπτυξή της και πραγματοποιώντας τους στρατηγικούς της στόχους. Η εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία το έτος 2010, σε συνέχεια του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει και που ανέπτυξε σε συνεργασία με την εταιρεία MENTORINGA.E. τον Οκτώβριο του 2010.