Ένα πρόγραμμα                    
με σημαντικά οφέλη          
αλλά και παγίδες…

Από τις 8/3/2018 ξεκινά το νέο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Όσοι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν την ανακαίνιση του σπιτιού τους, θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν πολλαπλά. Αρκεί να είναι σωστά ενημερωμένοι, τόσο για τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες του Προγράμματος, όσο και για τις διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.

Τι είναι το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»;

Είναι Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το οποίο προσφέρει οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες εργασίες που θα συμβάλουν στη ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου τους.

Ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για να έχω δικαίωμα συμμετοχής ;

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, αρκεί να έχει την κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) ή την επικαρπία σε επιλέξιμη κατοικία. Για να τύχει πάντως επιχορήγησης κάποιος από το πρόγραμμα, το ατομικό του εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000€ και το οικογενειακό τις 50.000€. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται μόνο το κίνητρο επιδότησης επιτοκίου.

Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί η κατοικία μου για να είναι επιλέξιμη ;

Επιλέξιμα ακίνητα είναι μονοκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν οικοδομική άδεια ή έγγραφα νομιμοποίησης, δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες και έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ’, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

 

Μπορώ να υποβάλλω πρόταση για περισσότερα του ενός ακίνητα, των οποίων είμαι ιδιοκτήτης ;

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης. Υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται  μόνο στην περίπτωση πολυκατοικίας.

 

Για να δείτε το ενημερωτικό έντυπο του προγράμματος πατήστε εδώ

Για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ελέγχου επιλεξιμότητας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ελέγχου επιλεξιμότητας πατήστε εδώ