Ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), στο πλαίσιο της προώθησης και ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων από τα μέλη του συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ετοιμάσει ενημερωτική επιστολή, η οποία εστάλει σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης από τις εταιρίες-μέλη της σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την επιστολή συνοδεύει ηλεκτρονικός κατάλογος των εταιριών – μελών του ΣΕΣΜΑ, ο οποίος περιλαμβάνει τα λογότυπα και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Συνδέσμου.

Για να δείτε την ενημερωτική επιστολή πατήστε εδώ…

Για να δείτε τον καταλόγο μελών ΣΕΣΜΑ πατήστε εδώ…