Η MENTORING Α.Ε. πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική παρουσίαση στα Δ.Σ. των Ενώσεων ιδιοκτητών ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων τις προοπτικές αξιοποίησης πόρων του Ε.Σ.Π.Α. από τις ίδιες τις Ενώσεις και τις εκδοτικές επιχειρήσεις-μέλη τους.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Γ.Γ. Ενημέρωσης ─ Γ.Γ. Επικοινωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Έργων της Γ.Γ.Ε. ─ Γ.Γ.Ε. για το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013» που υλοποίησε ως ανάδοχος η MENTORING Α.Ε.