Η MENTORING Α.Ε. συνδυάζει την απαραίτητη εμπειρία, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση εξειδικευμένων και έγκυρων μελετών, όπως:

  • Μελέτες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Επενδυτικών Σχεδίων
  • Μελέτες Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων
  • Μελέτες – Έρευνες Αγοράς
  • Μελέτες Τεχνολογικών Συστημάτων και Υποδομών
  • Μελέτες Μεταφοράς – Ανάπτυξης Καινοτομίας

 

Ενδεικτικά Έργα Μελετών

Ενδεικτικά Έργα ερευνών Αγοράς