ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 24.11.04)

Σεμινάριο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ready for Growth» διοργάνωσε  στην Λευκωσία, η εταιρεία Iven σε συνεργασία με τους οργανισμούς Barcelona Activa, Greater London Enterprise και One London. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιελάμβανε θέματα όπως η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, η προώθηση νέων τεχνολογιών, η προσέλκυση επενδυτών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων κλπ.
Μεταξύ των εισηγητών του σεμιναρίου ήταν ο κ.Γιώργος Κρικέλας, Δ/νων Σύμβουλος της MENTORING AE.