Η γενική εικόνα που προκύπτει από την έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΣΜΑ το δεύτερο τρίμηνο του 2014 είναι ότι επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι από την έρευνα καταγράφηκε σημαντική μεταβολή των προσδοκιών των επιχειρήσεων επί τα βελτίω.

Η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ευοίωνες προβλέψεις για την ανεργία, ενώ μετριάστηκε από την απαισιοδοξία για τις εξαγωγές. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι προσδοκίες που καταγράφει η έρευνα αφορούν το επόμενο δωδεκάμηνο και δεν σηματοδοτούν κατ’ ανάγκη άμεση βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Όπως και στην προηγούμενη έρευνα, η αισιοδοξία που καταγράφηκε όσον αφορά τις οικονομικές συνθήκες, δεν συνεχίζεται στο μέτωπο της βελτίωσης των παραγωγικών συντελεστών. Ο μέσος όρος του ισοζυγίου «θετικών» – «αρνητικών» απαντήσεων μειώθηκε από 34,6 σε 33,1. Οι κυριότερες παράμετροι που συνέβαλαν σε αυτό ήταν η απότομη επιδείνωση των προβλέψεων για την αποτελεσματικότητα της εργασίας και για τις δημόσιες υποδομές. Από την άλλη πλευρά, θετική ήταν η βελτίωση των προσδοκιών για τη χρηματοδότηση.

Όσον αφορά τα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση, οι σύμβουλοι αποδίδουν τη μεγαλύτερη σημασία στις συχνές αλλαγές του φορολογικού συστήματος. Ο παράγων αυτός, ο οποίος ήταν ο σημαντικότερος και το προηγούμενο τρίμηνο, είχε σκορ 4,46 με μέγιστο το 5,00. Ακολούθησαν η αναποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και η υψηλή φορολογία. Στη πρώτη πεντάδα, με σκορ υψηλότερο του 4,0, περιλαμβάνονται, επίσης, η έλλειψη συνέχειας στη λειτουργία της κρατικής μηχανής και η στενότητα κεφαλαίων, δανειακών και μη.

O ΣΕΣΜΑ κατασκεύασε ένα νέο δείκτη, το Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ (Greek Management Consultants Confidence Index – GMCCI), ο οποίος αποτυπώνει τις προσδοκίες των διευθυνόντων και στελεχών των επιχειρήσεων Συμβούλων Μάνατζμεντ για την πορεία της οικονομίας..

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) θεωρεί ότι η παρακολούθηση και αξιολόγηση όχι μόνο της οικονομικής συγκυρίας, αλλά και των μεσοπρόθεσμων τάσεων της οικονομίας είναι πολύ σημαντικές για τη χάραξη στρατηγικής από τις επιχειρήσεις και από το δημόσιο. Οι εκτιμήσεις και προσδοκίες των επιχειρήσεων για την πορεία της οικονομίας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και επηρεάζουν την επενδυτική ροπή.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον επαγγελματικό συλλογικό φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες-μέλη, στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 2.500 εξειδικευμένα στελέχη, Έλληνες επιστήμονες.