Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η προκήρυξη της Δράσης «e-Security» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

Η δράση θα αποσκοπεί στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών των πληροφοριακών συστημάτων και της πληροφορίας που διαχειρίζεται η κάθε επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.