Ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα του Δ΄ Κύκλου των Π.Ε.Π. για τις επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σημείωσε η MENTORING AE στο πλαίσιο υποβολής ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για τη Χρηματοδότηση Εμπορικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών.

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα χρηματοδοτούν την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία αποσκοπούν στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και εμπορίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε πρωτοφανή ποσοστά συμμετοχής και ξεπέρασε κάθε προσδοκία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.