Με διαφορά μίας μέρας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του μέτρου “Ενίσχυση Γονέων με τρία τέκνα και άνω” του ΕΠ.ΑΝ. και των περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για επενδύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών. Τα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια της MENTORING AE ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 310.924,00 ΕΥΡΩ με συνολική δημόσια επιδότηση 167.678 ΕΥΡΩ