Η MENTORING AE προσφέρει υπηρεσίες που βελτιώνουν τη λειτουργία και απόδοση μιας επιχείρησης και διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

 

Η αποτελεσματική ανάπτυξη, πιστοποίηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας απαντά στην ανάγκη της επιχείρησης να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της, να αναβαθμίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της και να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών της.

Η MENTORING AE προσφέρει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της και έχει αναπτύξει Συστήματα Ποιότητας για επιχειρήσεις όπως η COSCO SHIPPING AGENCY, η CHINA SHIPPING (GREECE), η GEO INFORMATION AE, η ADVANCED TELECOM SYSTEMS AE, η SPYROU EXELIXI AE, η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε κ.α.