ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η MENTORING Α.Ε. αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρίας της χώρας στην εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. Τα ΣΔΠ που αναπτύσσει και εφαρμόζει η εταιρεία, πληρούν τόσο τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, όσο και της Πολιτείας για τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΣΠΑ.

Η MENTORING Α.Ε. έχει ολοκληρώσει πλήθος σχετικών έργων, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς από ανεξάρτητους Φορείς, σε μια σειρά από οργανισμούς όπως ενδεικτικά η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δ. Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και δεκάδες φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ η MENTORING A.E. ανέλαβε την υλοποίηση έργου που είχε ως αντικείμενο τη διοίκηση αλλαγής και τον εφαρμοσμένο ανασχεδιασμό διαδικασιών λόγω έργων ΤΠΕ, για λογαριασμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το έργο επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε ως διεθνής καλή πρακτική στο 3ο Διεθνές Συνέδριο MeTTeG09 στην Ισπανία, καθώς και στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Universal Computer Science».