Η Mentoring Α.Ε. εκπόνησε με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο για εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταποίησης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, σε συνεργασία με το Δημόκριτο και διακεκριμένους ερευνητές του κλάδου. 

Με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 300.000€, η επιχείρηση θα μπορεί να ολοκληρώσει με μεγαλύτερη άνεση την επένδυσή της και να ξεκινήσει την εξαγωγική της δραστηριότητα.