Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 12 εκπαιδευτικά πλάνα στο πλαίσιο της δράσης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 20 έως 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης, ΕΣΠΑ 2007 – 2013». 

H Μentoring Α.Ε. εκπόνησε με επιτυχία 12 σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μέσα από τα οποία προέκυψαν ξεχωριστές εκπαιδευτικές ανάγκες για την κάθε επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσα στο καλοκαίρι στοχεύοντας έτσι να ενδυναμώσουν τους εργαζόμενούς τους.