Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους με επιδότηση που μπορεί να φτάσει και το 100% του προϋπολογισμού.

Με βάση τις προκηρύξεις των νέων προγραμμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από αρχές Μαρτίου με περιθώριο δύο μηνών .

Τα τέσσερα αυτά προγράμματα του ΕΣΠΑ αφορούν:

          Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

          Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

         Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

          Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.