Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους με επιδότηση που μπορεί να φτάσει και το 100% του προϋπολογισμού.

Περισσότερα...

Τέσσερα (4) Νέα Προγράμματα Προδημοσιεύθηκαν από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ενεργοποιείται με την προδημοσίευση τεσσάρων (4) νέων προγραμμάτων. Οι προκηρύξεις των τεσσάρων προγραμμάτων αναμένονται να γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα δίνουν χρονικό περιθώριο τουλάχιστον δύο μηνών για να κατατεθούν αιτήσεις.

Περισσότερα...