Την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας-σκοπιμότητας για το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των θυρίδων νεανικής επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας» του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ανέλαβε η MENTORING ΑΕ.

Στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση ένταξης στο επιχειρηματικό περιβάλλον των νέων, σπουδαστών και αποφοίτων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, των προαναφερόμενων βαθμίδων εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Περισσότερα...

Η ΜΕΝΤΟRING A.E. ανέλαβε υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης του έργου “ΙNNOVATIVE SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT NETWORK (ISEDE NET)” που υλοποιείται στην Ελλάδα από τον ΕΟΜΜΕΧ. Στόχος του ISEDE-NET που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Νοτιοανατολικό Ευρωπαϊκό χώρο, συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Περισσότερα...

Την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην COSCO SHIPPING AGENCY (GREECE) SA  ολοκλήρωσε πρόσφατα η MENTORING A.E. Αντικείμενο του έργου ήταν η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας στις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με το σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης.

Η ναυτιλιακή εταιρεία COSCO ιδρύθηκε στην Κίνα και συμπληρώνει φέτος μισό αιώνα  παρουσίας και εμπειρίας στις διεθνείς μεταφορές. Σήμερα αποτελεί μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις θαλάσσιας και συνδυασμένης μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια.

Περισσότερα...

Την εκπόνηση του «Strategic Business Plan 2010-2013» της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.  ανέλαβε η MENTORING A.E. Σκοπό του έργου αποτελεί ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας για την επόμενη τριετία και ο σχεδιασμός των ενεργειών που θα της επιτρέψουν να διατηρήσει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά.

Περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε στις 21/12/2009 η υποβολή 48.000 επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ΠΕΠ «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα έχει διαθέσιμο προϋπολογισμό 525 εκ. €, ο οποίος θα διανεμηθεί σε εταιρείες μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών που θα αξιολογηθούν θετικά. Αναμένονται τα αποτελέσματα μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Περισσότερα...

Η MENTORING Α.Ε. ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για την εταιρεία ΟΜ Ε.Π.Ε. και ξεκίνησε την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας για την COSCO ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Περισσότερα...