Η MENTORING A.E. ανέλαβε την υλοποίηση έργου στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, με τίτλο «Σχεδιασμός, επεξεργασία και σύνταξη του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας για την Δ' Προγραμματική Περίοδο» και «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας».

Η MENTORING A.E. ανέλαβε τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του έργου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τον οδηγό των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ 2000-2006 για ενενήντα οκτώ (98) εταιρείες.

Περισσότερα...

Η MENTORING A.E. ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 : 2000» στα πλαίσια της 4ης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και την οργάνωση και διοίκηση του έργου υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ για τριάντα τέσσερις (34) εταιρείες. Ανάμεσα τους οι εταιρείες So Easy ΧΟΛΑΡΓΟΥ, So Easy ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ.

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

H MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εταιρεία GALANIS SPORTS DATA AE στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης της ΕΡΤ προς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στατιστικής κάλυψης των αγώνων διάφορων αθλημάτων.

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με τίτλο "Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών" που αφορούν το έργο «Υλοποίηση Συστήματος GIS & Συνοδευτικών Εφαρμογών του Δήμου Ελευσίνας» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας στη Ν.Α. Πρέβεζας, για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία»