Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Ικανότητας Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της ΑΜΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ, της  «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ» -Σωματείο Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ.

Το Σύστημα που αναπτύχθηκε καλύπτει  όλες τις απαιτήσεις  :

  • Της Διαχειριστικής Ικανότητας  βάσει του «Οδηγού για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων  ΕΣΠΑ 2014-2020»
  • Της τρέχουσας νομοθεσίας για την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων  Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020