Δύο καινοτόμα εργαλεία της Mentoring για την υποστήριξη δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Mentoring A.E. σχεδίασε, δημιούργησε και εγκαθιστά στους δυνητικούς δικαιούχους της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (ΟΤΑ Α’ και Β’΄Βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) δύο καινοτόμα, ψηφιακά εργαλεία.

Περισσότερα...

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχειριστικής Ικανότητας Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της ΑΜΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ, της  «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ» -Σωματείο Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ.

Περισσότερα...