Έγκριση έργων 5,66 εκατ. € για την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από 13 Νοσοκομεία της Αττικής

Η Mentoring ΑΕ υποστήριξε 13 Νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, κατά την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθέντων Προτάσεων (Τεχνικών Δελτίων) ανήλθε σε 5.666.000,00 €, το σύνολο των οποίων έλαβαν έγκριση και εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Περισσότερα...

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια 14 νοσοκομείων της χώρας, με την υποστήριξη της Mentoring ΑΕ

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης 12 Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και 2 Νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεών τους.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των προτάσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 47.577.531,00 €.

Περισσότερα...