Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011-2014 για το Δήμο Μυκόνου

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Μυκόνου για την περίοδο 2011-2014. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για το Δήμο, σε μία κρίσιμη περίοδο όπου μετασχηματίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω του Προγράμματος Καλλικράτη και ταυτόχρονα συμπίπτει με τα τελευταία έτη υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Περισσότερα...