Υποχρέωση επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των Καλλικρατικών Δήμων έως 31.10.2011

Οι Δήμοι που συνενώθηκαν λόγω του Καλλικράτη, οφείλουν έως τις 31.10.2011 να υποβάλουν νέα αίτηση για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής τους Επάρκειας. Η υποχρέωση αυτή προσφέρει παράλληλα και μία σημαντική ευκαιρία για τους Δήμους να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διεκδικούν επιτυχώς και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
 

Η επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας καλύπτει δύο ουσιαστικές ανάγκες:

  • Τη δημιουργία διαδικασιών που θα ενσωματώνουν το σύνολο των σημαντικών αλλαγών που έχουν υπάρξει στο θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων.

  • Την επιτυχή προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες απαιτήσεις άμεσης και αποτελεσματικής αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Οι νέες διαδικασίες που πρέπει να ενσωματωθούν στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας αφορούν:

  • τις σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό / κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ,

  • τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Διευρυμένων Δήμων βάσει Καλλικράτη,

  • τις αλλαγές στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της MENTORING Α.Ε. στην εκπόνηση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας, αποτέλεσε το βασικό λόγο για να «εμπιστευτούν» οι Καλλικρατικοί Δήμοι Ήλιδας, Λευκάδας και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την επικαιροποίηση των Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειάς τους, αλλά και την εκπαίδευση των στελεχών τους, για μια αποτελεσματική και ουσιαστική μετάβαση στα νέα δεδομένα.