Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με την υποστήριξη της MENTORING A.E., έλαβε επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

 

Το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» είναι το πρώτο Νοσοκομείο που πιστοποιήθηκε, ύστερα από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του αρμόδιου Υπουργείου. Στο πλαίσιο του έργου η MENTORING A.E., με αρωγό την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει από την υλοποίηση άνω των 40 αντίστοιχων έργων, ανέπτυξε το Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», προσαρμοσμένο πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου και τις απαιτήσεις της Πολιτείας για τη Διαχειριστική Επάρκεια των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ.