Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Αξιολόγησης Επενδυτικών Ευκαιριών από τη ΜENTORING AE

Στο πλαίσιο του ΠΑΒΕΤ 2005 και σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΤΙΣ ΝΕΤ ΕΠΕ και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, η MENTORING AE ανέπτυξε ευφυές σύστημα (intelligent system) το οποίο αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο νέες επενδυτικές ευκαιρίες με τη χρήση ενός γενικευμένου μοντέλου λήψης αποφάσεων. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει θεωρίες και εργαλεία από τα επιστημονικά πεδία της τεχνητής νοημοσύνης και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Περισσότερα...