Ολοκλήρωση Έργων Πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001:2000

Η MENTORING ΑΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 για τις εταιρείες GEOINFORMATION AE και ADVANCED TELECOM SYSTEMS AE.

Περισσότερα...

Ο Δήμος Άργους ανέθεσε την κατάρτιση του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος στην MENTORING AE

Ο Δήμος Άργους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τα άρθρα 203 -207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και για την εκπλήρωση της αποστολής του, ανέθεσε την συμβουλευτική υποστήριξη για την εκπόνηση του επιχειρησιακού του προγράμματος στην MENTORING AE.

Περισσότερα...

Aνάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Μιδέας

Ο Δήμος Μιδέας αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Συστήματος Επάρκειας, ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου, σύμφωνα με τα κριτήρια της Πολιτείας, αναθέτοντας το εν λόγω έργο στην MENTORING A.E.

 

 

Περισσότερα...

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για το Δήμο Αγρινίου

O Δήμος Αγρινίου ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και με γνώμονα την ικανοποίηση των Δημοτών του, ανέθεσε στη MENTORING AE την Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων της Πολιτείας για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων.

Περισσότερα...

Έργα Δήμου Αμαλιάδας

Ο Δήμος Αμαλιάδας, ανέθεσε στην εταιρεία MENTORING AE την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία καθώς και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για την δημοτική περίοδο 2007-2010.

 

 

Περισσότερα...

ΕΡΓΑ Ι. Μ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας

Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στα πλαίσια ανακατασκευής των θρησκευτικών, ιστορικών και πολιτιστικών κληρονομημάτων της που έχουν υποστεί καταστροφές, ανέθεσε στις 18/1/2008, στην MENTORING AE τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων με τίτλο:  

1. «Λειτουργική Διευθέτηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου»
2. «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου»

Περισσότερα...