Ενεργή συμμετοχή της MENTORING AE στο πρόγραμμα πολυτέκνων

Η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων για το πρόγραμμα πολυτέκνων του ΕΟΜΜΕΧ καθώς και την οργάνωση και διοίκηση των έργων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για τις επιχειρήσεις ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Το πρόγραμμα επιδοτεί την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας πολυτέκνων.

Υλοποίηση έργου για την Ν.Α. Ηλείας

Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ, με τίτλο «Μελέτη για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας της Ν.Α ΗΛΕΙΑΣ, για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία»

Υλοποίηση έργου με ανάδοχο το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ», με ανάδοχο το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, στα πλαίσια υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» στα πλαίσια του έργου "Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ, με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης»

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ, με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης» που αφορά το έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στον Δήμο Νεμέας Νομού Κορινθίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου στο Δήμο Νίκαιας

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, με τίτλο «Ανάλυση και μοντελοποίηση, σχέδιο ποιότητας και παρακολούθησης έργου» στα πλαίσια του έργου "Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Νίκαιας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, με τίτλο «Μελέτες μετάβασης στην ηλεκτρονική συμπολιτεία" στα πλαίσια του έργου "Καινοτόμες και ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης των ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής - Πιλοτική λειτουργία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ, με τίτλο «Δημιουργία θεματικής μονάδας τεκμηρίωσης για την καταγραφή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της λαϊκής - παραδοσιακής μουσικής στην Κύπρο και στην Κρήτη με τίτλο "Μουσικές Διαδρομές» στα πλαίσια του έργου «Κιβωτός Της Λαϊκής Παραδοσιακής Κυπριακής Και Κρητικής Μουσικής"», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, του Γ΄ΚΠΣ.

Υλοποίηση μελετών στο πλαίσιο του έργου "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΗΛΠΑΠ (ΟΠΣ): ΤΡΟΛΛΕΫ

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση δύο μελετών στα πλαίσια του έργου "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΗΛΠΑΠ (ΟΠΣ): ΤΡΟΛΛΕΥ" για λογαριασμό της εταιρείας PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AEBE.

Υλοποίηση έργου για την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου για την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ, με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» που αφορά το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 του Γ΄ΚΠΣ