Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών που αφορούν το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των πολιτών» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου για το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής

H MENTORING AE ανέλαβε, για λογαριασμό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, την υλοποίηση έργου με τίτλο «Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης για τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην κοινωνική ασφάλιση»

Υλοποίηση έργου για τη Ν.Α. Πρέβεζας

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» που αφορούν το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των πολιτών» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση Έργου για τον Δήμο Ελευσίνας

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ με τίτλο "Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών" που αφορούν το έργο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των πολιτών" το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.