Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Πετρούπολης

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» που αφορά το έργο «Portal ηλεκτρονικής κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου για την ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, για την ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξη» στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Μαγνησίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Πεταλούδων

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΥ), με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξη» στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Πεταλούδων Νομού Δωδεκανήσου», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Υλοποίηση έργου για την Ν.Α. Λακωνίας

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» που αφορούν το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των Πολιτών της Υπαίθρου», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης»

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης» στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας Νομού Κορινθίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Υλοποίηση έργου για τον Δήμο Βόλου

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών» που αφορά το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Υλοποίηση έργου για το Ν.Δ. Έβρου

H MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΈΒΡΟΥ, με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής, καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών που αφορούν το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των Πολιτών της Υπαίθρου», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Πρόγραμμα "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού τομέα"

Η MENTORING AE ανέλαβε στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τουριστικού τομέα τη σύνταξη, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρηματικού σχεδίου για τις εταιρείες GRECOTEL ELOUNDA VILLAGE, PORTO RETHYMNO LETO TRAVEL SERVICES ΕΠΕ. Στο πρόγραμμα αυτό υποβλήθηκαν τρία επιχειρηματικά σχέδια.

20 επιχειρηματικά σχέδια υποβλήθηκαν στο ΠΕΠ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ από τη MENTORING AE

Στο πρόγραμμα «Χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων» στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄κύκλου η MENTORING AE ανέλαβε τη σύνταξη, την οργάνωση και τη διοίκηση του επιχειρηματικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις TECNICA A.E. & CONCEPTUM AE, GLOBAL SOFT AE, METIS NET ΕΠΕ, NET U ΕΛΛΑΣ ΑΕ, VIRTUAL TRIP ΕΠΕ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ - ΚΟΛΟΒΟΣ ΟΕ, ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΕΛΑΝΑ ΑΕ.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα «Διάδοση και Καθιέρωση της Ελληνικής Κουζίνας»

Η MENTORING AE ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών σύνταξης, οργάνωσης και διοίκησης του προγράμματος «Διάδοση και Καθιέρωση της Ελληνικής Κουζίνας» για τα παρακάτω εστιατόρια: "ΝΙΚΟΛΑΣ", "ΒΑΝΙΛΙΑ", "EL GRECO", το εστιατόριο του GRECOTEL ELOUNDA VILLAGE, το εστιατόριο ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ Α.Ε. Συνολικά υποβλήθηκαν επτά επιχειρηματικά σχέδια για το πρόγραμμα αυτό.