Συμμετοχή της Mentoring σε έκθεση στη Σερβία

Η MENTORING A.E. έλαβε μέρος στην έκθεση «SEEBBE-INT.BUILDING TRADE FAIR», που πραγματοποιήθηκε στις 24 – 28 Απριλίου 2012 στο Βελιγράδι της Σερβίας.

Περισσότερα...

Πιστοποίηση της Mentoring A.E. κατά EN ISO 27001:2005

Η MENTORING A.E. πιστοποιήθηκε κατά ΕΝ ISO 27001:2005 από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, για την επιτυχή εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών της. Η MENTORING A.E. συμπεριλαμβάνεται πλέον στις 8.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και στις περίπου 60 στην Ελλάδα, που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Περισσότερα...

Έγκριση χρηματοδότησης από τη δράση «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Η Mentoring Α.Ε. εκπόνησε με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο για εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταποίησης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, σε συνεργασία με το Δημόκριτο και διακεκριμένους ερευνητές του κλάδου. 

Περισσότερα...

Έγκριση χρηματοδοτήσεων από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για 12 επιχειρήσεις

Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 12 εκπαιδευτικά πλάνα στο πλαίσιο της δράσης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 20 έως 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης, ΕΣΠΑ 2007 – 2013». 

Περισσότερα...

Η Mentoring Α.Ε. ολοκληρώνει την υλοποίηση έργου στο πλαίσιο της Δράσης "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ"

Η Mentoring A.E. ολοκληρώνει την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου της στο πλαίσιο της Δράσης "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", με τη συμμετοχή της στην έκθεση 38th International Building Trade Fair - Seebbe στα τέλη Απριλίου.

Περισσότερα...

Ενημερωτική επιστολή και e-κατάλογος μελών ΣΕΣΜΑ προς Δήμους και Περιφέρειες

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), στο πλαίσιο της προώθησης και ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων από τα μέλη του συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ετοιμάσει ενημερωτική επιστολή, η οποία εστάλει σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης από τις εταιρίες-μέλη της σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Περισσότερα...