Ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα του Δ΄ Κύκλου των Π.Ε.Π.

Ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα του Δ΄ Κύκλου των Π.Ε.Π. για τις επιχειρήσεις εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σημείωσε η MENTORING AE στο πλαίσιο υποβολής ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για τη Χρηματοδότηση Εμπορικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών.

Περισσότερα...

H Ν.Α Ηλείας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E R L A I M

Η MENTORING AΕ υποστηρίζει την οργάνωση ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί απο την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια του Έργου: ¨ERLAIM¨European Regional and Local Authorities for the Integration of Migrants – Ευρωπαϊκές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές για την ενσωμάτωση των Μεταναστών.

Περισσότερα...