Συνεργασία της MENTORING AE με τη MICROSOFT CORP. για το πρόγραμμα BizSpark ™

Η MENTORING A.E., ως Business Angel Network Partner της Microsoft®, προσφέρει σε νέες εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού την δυνατότητα δωρεάν παροχής software, τεχνικής υποστήριξης και διεθνούς προβολής, μέσα από τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πρόγραμμα Microsoft® BizSpark™.

Για να μπορεί μια επιχείρηση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

Για πληροφορίες ή εγγραφή στο πρόγραμμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ή επικοινωνήστε μαζί μας.