Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Η MENTORING AE προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός επιδοτούμενου προγράμματος. Επιλέγει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της κάθε εταιρείας, συντάσσει το επιχειρηματικό σχέδιο και – το κυριότερο - παρακολουθεί την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Περισσότερα...

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Η MENTORING AE προσφέρει υπηρεσίες που βελτιώνουν τη λειτουργία και απόδοση μιας επιχείρησης και διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

Περισσότερα...

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας

Η MENTORING AE έχει εκπονήσει εξειδικευμένες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, συμβάλλοντας στον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποδοτικών επενδύσεων.

Περισσότερα...

Μελέτες Marketing και Έρευνες Αγοράς

Η ΜENTORING AE αναγνωρίζει τη στρατηγική αξία μιας ολοκληρωμένης μελέτης marketing ή μιας έρευνας αγοράς, ως πολύτιμα εργαλεία για την επιτυχημένη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Περισσότερα...